Czech / Česky Russian / Rusky
Mgr. Natalia Tyumentseva

Naše advokátní kancelář se specializuje na poskytování služeb souvisejících s otázkami mezinárodního soukromého práva a legislativy Ruské federace. Našim klientům poskytujeme kvalifikovanou právní pomoc v českém a ruském jazyce.

Ochráníme Vaše zájmy v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, souvisejících s právními předpisy Ruské federace. Poskytneme poradenství v otázkách sepisování mezinárodních ekonomických smluv, stanovení podmínek smluv a postupů při řešení sporů. Zajistíme právní doprovod při jednání s ruskými partnery a v průběhu vaší účasti na ruských investičních projektech. Provedeme právnickou expertízu dokumentů. Budeme zastupovat vaše zájmy u soudů Ruské federace a u mezinárodních soudů. Poradíme v otázkách organizace a reorganizace podniků v Rusku. Poskytneme služby související s uznáváním rozhodnutí českých i evropských soudů v Rusku a se zahájením exekučního řízení na základě rozhodnutí těchto soudů (vymáhání finančních prostředků, přinucení dlužníka k provádění činností zaměřených na realizaci práv věřitele). 

Připravíme potřebné dokumenty a poskytneme kompletní právní služby ve věci záležitostí týkajících se rozvodů, rozdělení majetku, dědictví, osvojení dítěte, sporů o děti a vyživovací povinnosti. 

Spolupracujeme s předními právníky v Rusku a snažíme se každý problém, který se vyskytne, řešit cestou smírného mimosoudního urovnání. Mezinárodní soukromé právo poskytuje dostatečné množství možností řešení sporů mimosoudní cestou. V případě vyčerpání všech možností se obracíme na příslušné soudní orgány, zabývající se řešením mezinárodních sporů.